Баймуратов М. О.
Міжнародне право: Підручник. — Суми: Університетська книга; Одеса: Астропринт, 2006. — 424 с.

У підручнику, відповідно до програми курсу міжнародного публічного права, висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного публічного права, розглядаються основні напрямки розвитку міжнародного права, аналізується договірна практика України та її національне законодавство щодо відповідності нормам міжнародного права і договірних зобов'язань держави.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних академій, вузів, факультетів і училищ, а також для всіх, хто цікавиться міжнародним правом і зовнішньою політикою.

ISBN 966-680-190-6.
ISBN 966-318-514-7.

Формат 70×100/16 (170×240 мм). Бумага офсетная. Переплет твердый

назад