Одеський регіон: природа, населення, господарство: Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, І. І. Кондратюк, О. І. Полоса та ін.; За заг. ред. О. Г. Топчієва. — Одеса: Астропринт, 2003. — 184 с.

У навчальному посібнику розглядаються природні умови і ресурси Одещини, історико-географічні особливості заселення та господарського освоєння краю, населення та його розселення, охарактеризовано головні сфери й галузі господарства та духовної діяльності населення. Показано особливості територіальної організації населення та господарства регіону, проаналізовано проблеми захисту довкілля та охорони природи краю.

Посібник рекомендований учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також студентам вищих учбових закладів всіх рівнів акредитації для курсів краєзнавства та регіонознавства.

ISBN 966-318-029-3.

Формат 60×84/16 (145×200 мм). Бумага офсетная. Переплет твердый

назад


pin up