Топчієв О. Г.
Основи суспільної географії: Навчальний посібник. — Одеса: Астропринт, 2001. — 560 с.

Розглядаються методологічні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію суспільної життєдіяльності в цілому. Визначені система понять та концептуальних засад сучасної суспільної географії, найбільш актуальні напрямки суспільно-географічних досліджень.

Наголошується інтегральний, комплексний характер суспільної географії, яка поєднано й взаємопов'язано вивчає природне середовище, народонаселення та господарство як чинники, що формують ті чи інші особливості територіальної організації суспільства і підлягають тій чи іншій просторовій регламентації для досягнення сталого, збалансованого й екологічно безпечного розвитку кожної країни, кожного регіону, кожної територіальної громади.

Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, соціологічних, економічних, політологічних спеціальностей. Він може бути корисним спеціалістам територіального планування й розвитку, регіональної економіки, державного управління та місцевого самоврядування, всім тим, кого цікавлять проблеми раціональної територіальної організації суспільного буття.

ISBN 966-549-651-4.

Формат 60×84/16 (145×200 мм). Бумага офсетная. Переплет твердый

назад

Заказать люкс суши в Харькове